نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
shagh

shagh

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد فروردین 1, 1366
حرف دل
به چشمانت بیاموز
که هر کس ارزش دیدن ندارد
194390
تیر 6, 1396
shagh
اکنون دوست هست با
تیر 6, 1396 9:58 ب.ظ
191403
آذر 13, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 10:12 ب.ظ
176868
خرداد 9, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
خرداد 9, 1394 7:55 ب.ظ
173251
اردیبهشت 17, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 17, 1394 1:53 ق.ظ
168899
فروردین 11, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
فروردین 11, 1394 1:40 ب.ظ
194229
فروردین 22, 1396
shagh
اکنون دوست هست با
فروردین 22, 1396 1:08 ب.ظ
183954
مرداد 21, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
مرداد 21, 1394 1:03 ب.ظ
174379
اردیبهشت 24, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 24, 1394 8:14 ق.ظ
170818
فروردین 27, 1394
168459
فروردین 7, 1394
shagh
اکنون دوست هست با
فروردین 7, 1394 10:10 ب.ظ
نمایش بیشتر