نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
1lWG5a
سعید فلاح

سعید فلاح

زندگی میکند در بوشهر, ایران · متولد شهریور 30, 1368
حرف دل
حرفی نیست دل است دیگر گاهی زر اضافی میزند خخخخخ
191392
آذر 13, 1394
سعید فلاح
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:41 ب.ظ
188108
مهر 6, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 6, 1394 1:16 ق.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
هلسا سالاری
روحش شاد
  • مهر 6, 1394
  • ·
  • پسندیدم
186921
شهریور 23, 1394
سعید فلاح
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
شهریور 23, 1394 1:10 ق.ظ
186715
شهریور 20, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 20, 1394 2:40 ق.ظ
حکایتی زیبا از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق:
چندی قبل که مهمان یکی از آشنایان بودم به او گفتم: خروسی داشتید که صبح ها همه را از خواب بیدار میکرد چکارش کردید ؟!!!
گفت سرش را بریدیم !!
همسایه ه...
  , , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
186563
شهریور 18, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 18, 1394 12:41 ق.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
188109
مهر 6, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 6, 1394 1:18 ق.ظ
  , , و  این پست را پسندیده اید.
187399
شهریور 29, 1394
سعید فلاح
اکنون دوست هست با
شهریور 29, 1394 1:59 ب.ظ
186716
شهریور 20, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 20, 1394 2:43 ق.ظ
ﺍﯾﻦ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺪﻡ؛
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ :
ﺑﺎ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﻢ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎ ﻭﻗﯿﺢ ﺟﺪﻝ ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺣﻢ ﺭﺍ ﺗﺒﺎﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺣﺴﻮﺩ...
saboor73
خیلی پیام خوب قشنگی بود- اما چه دخلی داشت عکسی که انداختین؟؟؟؟
  • شهریور 20, 1394
  • ·
  • پسندیدم
186564
شهریور 18, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 18, 1394 12:44 ق.ظ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. !
ﺁﻧﻬﺎ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
که ﺧﻮﺩﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ .. !
ﻭﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻡ .. !
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ ﺭﺍ
ﮔﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻡ .. !
ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻡ که ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ
ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ .. !
ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍ...
  , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
186309
شهریور 16, 1394
سعید فلاح
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 16, 1394 1:16 ق.ظ
ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ ...
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ ...
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ ...
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ...
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ " ﺍﺻﻼ " ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ...
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ...
نمایش بیشتر