نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
' (42)
mahdi moghaddam

mahdi moghaddam

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد تیر 1, 1377
حرف دل
زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید، در پس این باران

گاه باید خندید، بر غمی بی پایان...

زندگی را با همین غم ها خوش است

با همین بیش و همین کم ها خوش است

زندگی را خوب باید آزمود

اهل صبر و غصه و اندوه بود...
147799
آبان 20, 1393
133756
شهریور 15, 1393
132080
شهریور 10, 1393
130740
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 11:02 ق.ظ
يارو ميره خواستگاري، از دختره خوشش نمياد، به باباي عروس ميگه : ما ميريم يه دور ميزنيم ، بر مي‌گرديم ، راستی تا ساعت چند بازيد ؟
130738
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
ساخته یک بلاگ.
شهریور 6, 1393 11:01 ق.ظ
133850
شهریور 16, 1393
133225
شهریور 13, 1393
130749
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 11:13 ق.ظ
ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺁﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ، ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮداشتی ؟ ﻋﺮﻭﺱ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ … ﺩﺍﻣﺎﺩ داد ﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﯽ ﺑﻔﻬﻤﻢ ؟ ﻋﺮﻭﺱ ﮔﻔﺖ : پدﺳﮓ داد نزن دارم میشمرم
130739
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 11:01 ق.ظ
طرف خودشو میمالیده به سپر ماشین ! میگن چی کار میکنی بابا, میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم
130737
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 11:00 ق.ظ
عروس ميره گل بچينه ، شهرداری ميگیرتش
نمایش بیشتر