نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
' (42)
mahdi moghaddam

mahdi moghaddam

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد تیر 1, 1377
حرف دل
زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید، در پس این باران

گاه باید خندید، بر غمی بی پایان...

زندگی را با همین غم ها خوش است

با همین بیش و همین کم ها خوش است

زندگی را خوب باید آزمود

اهل صبر و غصه و اندوه بود...
147799
آبان 20, 1393
mahdi moghaddam
اکنون دوست هست با
آبان 20, 1393 8:19 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
133756
شهریور 16, 1393
mahdi moghaddam
اکنون دوست هست با
شهریور 16, 1393 12:41 ق.ظ
132080
شهریور 10, 1393
mahdi moghaddam
اکنون دوست هست با
شهریور 10, 1393 11:23 ق.ظ
130740
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 1:32 ب.ظ
يارو ميره خواستگاري، از دختره خوشش نمياد، به باباي عروس ميگه : ما ميريم يه دور ميزنيم ، بر مي‌گرديم ، راستی تا ساعت چند بازيد ؟
130738
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
ساخته یک بلاگ.
شهریور 6, 1393 1:31 ب.ظ
133850
شهریور 16, 1393
mahdi moghaddam
اکنون دوست هست با
شهریور 16, 1393 1:24 ب.ظ
133225
شهریور 13, 1393
mahdi moghaddam
اکنون دوست هست با
شهریور 13, 1393 3:43 ب.ظ
130749
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 1:43 ب.ظ
ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺁﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ، ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮداشتی ؟ ﻋﺮﻭﺱ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ … ﺩﺍﻣﺎﺩ داد ﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﯽ ﺑﻔﻬﻤﻢ ؟ ﻋﺮﻭﺱ ﮔﻔﺖ : پدﺳﮓ داد نزن دارم میشمرم
130739
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 1:31 ب.ظ
طرف خودشو میمالیده به سپر ماشین ! میگن چی کار میکنی بابا, میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم
130737
شهریور 6, 1393
mahdi moghaddam
شهریور 6, 1393 1:30 ب.ظ
عروس ميره گل بچينه ، شهرداری ميگیرتش
نمایش بیشتر