نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
ماریانا .....

ماریانا .....

زندگی میکند در یه جای دنیا, American Samoa · متولد فروردین 6, 1380
195013
تیر 1, 1397
ماریانا .....
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 1, 1397 6:43 ب.ظ
-//حَتـے اَگعـ هَمعـ تُـۅرۅ یآدشُـۅنـ رَفـ*-*↓ -//یِڪے اُۅنـ باݪآ حَـۅاسِشـ بهتـ هَسـ
195010
تیر 1, 1397
ماریانا .....
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
تیر 1, 1397 6:39 ب.ظ
195008
تیر 1, 1397
ماریانا .....
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 1, 1397 6:37 ب.ظ
گاهی باید به دور خود یک دیوار کشید
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه بفهمی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند ....
  , و  این پست را پسندیده اید.
195012
تیر 1, 1397
ماریانا .....
مجرد هست
تیر 1, 1397 6:39 ب.ظ
195009
تیر 1, 1397
ماریانا .....
اکنون دوست هست با
تیر 1, 1397 6:38 ب.ظ
نمایش بیشتر