نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
FLR1021L
َAmirHosien IranMeher

َAmirHosien IranMeher

زندگی میکند در teh, ایران · متولد فروردین 19, 1370
حرف دل
هَمیشــﮧ بَراﮮ פֿــوבتــ باش..ڪــﮧ نـَـﮧ בلتَنگــ بــِشـــﮯ..


نـَـﮧ בلـِتــ بــِشڪَنــﮧ..

نـَـﮧ بُغـض ڪُنـــﮯ..نـَـﮧ شَـبا با چـِشماﮮ פֿـیس بــפֿـوابـــﮯ..نـَـﮧ صُبح با چـِشـماﮮ پُفــ ڪَرבه بیدار شـــﮯ..نـَـﮧ بَراتــ בل بــِسوزونـَטּ وَ نـَـﮧ...ڪاش زوבتـَر بــﮧ ایــטּ פـَـرفــ ها مـــﮯ رسیـבمـ
191408
آذر 13, 1394
َAmirHosien IranMeher
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
189577
مهر 21, 1394
َAmirHosien IranMeher
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 21, 1394 1:31 ق.ظ
187920
مهر 4, 1394
َAmirHosien IranMeher
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 4, 1394 5:09 ب.ظ
Azin Nikzad
خخخخخخخخخخ
 • مهر 4, 1394
 • ·
 • پسندیدم
187917
مهر 4, 1394
َAmirHosien IranMeher
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 4, 1394 5:07 ب.ظ
هلسا سالاری
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
امیرحسین داره صدات میکنه خخخخخخخخخخخخ
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
َAmirHosien IranMeher
بخنم یا گریه کنم
 • مهر 8, 1394
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
از من میشنوی برو خودتو یجا گم و گور کن
 • مهر 8, 1394
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
خخخخخ..آذیـن .... عبضــی
 • مهر 9, 1394
 • ·
 • پسندیدم
َAmirHosien IranMeher
اره فک کنم
 • مهر 13, 1394
 • ·
 • پسندیدم
179612
تیر 8, 1394
َAmirHosien IranMeher
اکنون دوست هست با
تیر 8, 1394 12:39 ب.ظ
189578
مهر 21, 1394
َAmirHosien IranMeher
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 21, 1394 1:32 ق.ظ
  , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
واقعــــــــــــــــا ..
 • مهر 21, 1394
 • ·
 • پسندیدم
189576
مهر 21, 1394
َAmirHosien IranMeher
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 21, 1394 1:31 ق.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
187918
مهر 4, 1394
َAmirHosien IranMeher
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 4, 1394 5:07 ب.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
187915
مهر 4, 1394
َAmirHosien IranMeher
اکنون دوست هست با
مهر 4, 1394 5:05 ب.ظ
174381
اردیبهشت 24, 1394
َAmirHosien IranMeher
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 24, 1394 9:44 ق.ظ
نمایش بیشتر