نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
Ashkan_G

Ashkan_G

زندگی میکند در ؟؟؟؟, ایران · متولد دی 11, 1372
139879
مهر 8, 1393
Ashkan_G
مهر 8, 1393 10:32 ب.ظ
slm
  , , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Reza R
salam
  • مهر 8, 1393
  • ·
  • پسندیدم
139877
مهر 8, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
مهر 8, 1393 10:31 ب.ظ
139875
مهر 8, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
مهر 8, 1393 10:31 ب.ظ
100911
تیر 10, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
تیر 10, 1393 5:20 ب.ظ
100909
تیر 10, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
تیر 10, 1393 5:19 ب.ظ
139878
مهر 8, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
مهر 8, 1393 10:31 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
139876
مهر 8, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
مهر 8, 1393 10:31 ب.ظ
139874
مهر 8, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
مهر 8, 1393 10:31 ب.ظ
100910
تیر 10, 1393
Ashkan_G
اکنون دوست هست با
تیر 10, 1393 5:19 ب.ظ
91319
خرداد 28, 1393
Ashkan_G
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 28, 1393 6:19 ب.ظ
چقدر سخت است منتظر کسی باشی

که هیچ وقت فکر آمدن نیست!!!
Ashkan_G
دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافظ ، تا فردا بود …
  • خرداد 28, 1393
  • ·
  • پسندیدم
irsa satin
دوری مان

برای تو نمی دانم چگونه می گذرد ...

اما برای من .... !

انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمی بُرند ....
  • خرداد 28, 1393
  • ·
  • پسندیدم
نمایش بیشتر