نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
bff0f7d1035e7eb65fead930e937ea13_large
:: Gαη∂σM :::

:: Gαη∂σM :::

زندگی میکند در دماوند, ایران · متولد اسفند 29, 1373
حرف دل
از چـی بگـــــــم برآت ... ؟
178335
خرداد 26, 1394
:: Gαη∂σM :::
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 26, 1394 7:20 ب.ظ
من هنوز استوارم مثـــــــل دماوند
سپیده صالحی
اورین
 • خرداد 26, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
Azin Nikzad
خوبه ادامه بده ..
 • خرداد 26, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
175914
خرداد 2, 1394
:: Gαη∂σM :::
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 2, 1394 11:24 ب.ظ
دِلُوم گرفــــــته بید !
:: Gαη∂σM :::
زنگ چی ؟
 • خرداد 2, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
175787
خرداد 1, 1394
:: Gαη∂σM :::
اکنون دوست هست با
خرداد 1, 1394 8:32 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
175706
خرداد 1, 1394
:: Gαη∂σM :::
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 1, 1394 2:29 ب.ظ
همدیگــرو بلدیم ...!
175541
خرداد 1, 1394
:: Gαη∂σM :::
اکنون دوست هست با
خرداد 1, 1394 1:46 ق.ظ
177179
خرداد 13, 1394
:: Gαη∂σM :::
اکنون دوست هست با
خرداد 13, 1394 1:07 ب.ظ
175879
خرداد 2, 1394
:: Gαη∂σM :::
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 2, 1394 8:05 ب.ظ
طـعم سیـب مــی دهد لب هایـش و من
گناهکارترین حّوایِ زمینم

بهشتـــــت همین جآست در آغوش تو با لب های ممنوعـه ات ...!
175715
خرداد 1, 1394
:: Gαη∂σM :::
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 1, 1394 3:39 ب.ظ
Gαη∂σM همچنان استواره )
Ali reza
woooooooooooo
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
:: Gαη∂σM :::
والا
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
175645
خرداد 1, 1394
:: Gαη∂σM :::
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 1, 1394 11:44 ق.ظ
تنهایـی یـعنی …
یـه بـغض ِ كهـنه و یـه چشـم ِ خـیس و…
یـه موزیك لایت و…
یـه فـنجون قهـوه ی ِ تـلخ…
و سیگار…
:: Gαη∂σM :::
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
Ali reza
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
:: Gαη∂σM :::
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
Ali reza
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
:: Gαη∂σM :::
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
Ali reza
 • خرداد 1, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
175540
خرداد 1, 1394
:: Gαη∂σM :::
اکنون دوست هست با
خرداد 1, 1394 1:46 ق.ظ
نمایش بیشتر