نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
download (1)
morteza khedmati

morteza khedmati

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد دی 10, 1374
حرف دل
رفیقی دارم که با دنیا عوض نمی کنمش و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوسش دارم و تشنه ی دیدار کربلا و پسر فاطمه هستم
صلوات برای ظهور فراموش نشه
191407
آذر 13, 1394
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 9:12 ب.ظ
173252
اردیبهشت 17, 1394
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 17, 1394 12:54 ق.ظ
159300
دی 27, 1393
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
دی 27, 1393 12:40 ب.ظ
154164
آذر 26, 1393
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
آذر 26, 1393 7:30 ب.ظ
152985
آذر 20, 1393
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
آذر 20, 1393 9:08 ق.ظ
174380
اردیبهشت 24, 1394
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 24, 1394 7:14 ق.ظ
168904
فروردین 11, 1394
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
فروردین 11, 1394 12:41 ب.ظ
158661
دی 23, 1393
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
دی 23, 1393 9:29 ق.ظ
153844
آذر 24, 1393
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
آذر 24, 1393 10:40 ب.ظ
149552
آذر 5, 1393
morteza khedmati
اکنون دوست هست با
آذر 5, 1393 12:20 ب.ظ
نمایش بیشتر