نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
31
Mahsima d

Mahsima d

زندگی میکند در ایران · متولد تیر 8, 1372
حرف دل
گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود
گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود
گاهی بساط عیش خودش جور میشود
گاهی دگر تهیه به دستور میشود
گه جور میشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور میشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود
گاهی گدای گدایی و بخت نیست
گاهی همه شهر گدای تو میشود
191410
آذر 13, 1394
Mahsima d
آذر 13, 1394 11:43 ب.ظ
سلام به همگی...
  , , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
saeed soltani
علیک
  • آذر 14, 1394
  • ·
  • پسندیدم
  • ·
191408
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191406
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191404
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191401
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191409
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191407
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191405
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191403
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
191400
آذر 13, 1394
Mahsima d
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
نمایش بیشتر