نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
1446392257303167.png
mammad tl

mammad tl

زندگی میکند در ایران · متولد شهریور 3, 1395
حرف دل
شُمــْـــا خــــــــــْوب. شُمــــْـا آسْ.. شُمـــْــا لــــْــــات شُمـْــــا پـُســـρόsτــــــْـت ڪِهْ مـیـزاری کلَــی لایـــــک مـیـخوره.. حَــْـــرفـے ْنـیـــــْسـت رِفـیـــ↯ــْـق... فَـقـَط ِیکَـم شَـبّـیـــــه پـُســْــتـات بـاش.
193776
مهر 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
مهر 17, 1395 7:21 ب.ظ
193748
شهریور 24, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
شهریور 24, 1395 2:25 ق.ظ
193527
خرداد 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 11:24 ب.ظ
193519
خرداد 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 9:25 ب.ظ
193140
فروردین 21, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
فروردین 21, 1395 2:05 ب.ظ
193753
شهریور 31, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
شهریور 31, 1395 6:09 ب.ظ
193563
تیر 4, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
تیر 4, 1395 9:38 ب.ظ
193522
خرداد 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 11:03 ب.ظ
193193
فروردین 26, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
فروردین 26, 1395 4:44 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
193129
فروردین 20, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
فروردین 20, 1395 2:35 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
نمایش بیشتر