نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
#8737
Mobin Ef

Mobin Ef

زندگی میکند در بیرجند/مشهد, خراسان جنوبی ایران · متولد مرداد 31, 1373
حرف دل
در بهاری که بر او چشم خزان می گرید

به غزل خوانی مرغان چمن حاجت نیست
168456
فروردین 7, 1394
Mobin Ef
اکنون دوست هست با
فروردین 7, 1394 11:40 ب.ظ
167689
اسفند 27, 1393
Keyboardchi SHahrⱤouz
اسفند 27, 1393 2:47 ق.ظ
Mobin Ef
نی درد ماند نی دوا نی خصم ماند نی گوا
نی نای ماند نی نوا نی چنگ زیر و بم زند
 • اسفند 27, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
حق آتشی افروخته تا هر چه ناحق سوخته

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آتش بسوزد قلب را بر قلب آن عالم زند
 • اسفند 27, 1393
 • ·
 • پسندیدم
167533
اسفند 25, 1393
Mobin Ef
اسفند 25, 1393 6:28 ب.ظ
عیدانه با صدای حجت اشرف زاده

آهنگساز
میر وحید رادفر

شاعر
سعید میرزایی
165265
اسفند 5, 1393
Mobin Ef
اکنون دوست هست با
اسفند 5, 1393 5:07 ب.ظ
159926
دی 30, 1393
Azin Nikzad
دی 30, 1393 12:22 ق.ظ
168304
فروردین 4, 1394
Keyboardchi SHahrⱤouz
فروردین 4, 1394 11:02 ب.ظ
َ
تقدیـم ب آقــا مبیـن ..
ِ
167562
اسفند 26, 1393
Mobin Ef
اکنون دوست هست با
اسفند 26, 1393 2:34 ق.ظ
165915
اسفند 12, 1393
Keyboardchi SHahrⱤouz
اسفند 12, 1393 9:04 ب.ظ
Mobin Ef
 • اسفند 13, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
 • اسفند 13, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Nafas R
 • اسفند 13, 1393
 • ·
 • پسندیدم
160116
دی 30, 1393
Mobin Ef
اکنون دوست هست با
دی 30, 1393 6:21 ب.ظ
نمایش بیشتر