نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
63
Mostafa Zeighami

Mostafa Zeighami

زندگی میکند در mashad, خراسان رضوی ایران · 27 سن دارد
191395
آذر 13, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:41 ب.ظ
177022
خرداد 11, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
خرداد 11, 1394 4:27 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
176089
خرداد 3, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
خرداد 3, 1394 11:55 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
174780
اردیبهشت 27, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 27, 1394 5:46 ب.ظ
174644
اردیبهشت 25, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 25, 1394 10:08 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
183618
مرداد 16, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
مرداد 16, 1394 2:12 ب.ظ
176852
خرداد 9, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
خرداد 9, 1394 6:57 ب.ظ
175361
اردیبهشت 31, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 31, 1394 12:17 ق.ظ
174744
اردیبهشت 27, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 27, 1394 12:02 ق.ظ
174313
اردیبهشت 23, 1394
Mostafa Zeighami
اردیبهشت 23, 1394 11:15 ب.ظ
قانون اعتقادات

به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست، بر قسمت نیمه‌هوشیار ذهن تأثیر می‌گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می‌آید. هر امر باید ابتدا در غالب اعتقاد درآید تا به آن عمل شود.

ق...
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
نمایش بیشتر