نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
63
Mostafa Zeighami

Mostafa Zeighami

زندگی میکند در mashad, خراسان رضوی ایران · 26 سن دارد
191395
آذر 13, 1394
177022
خرداد 11, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
خرداد 11, 1394 1:57 ب.ظ
176089
خرداد 3, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
خرداد 3, 1394 9:25 ب.ظ
174780
اردیبهشت 27, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 27, 1394 3:16 ب.ظ
174644
اردیبهشت 25, 1394
183618
مرداد 16, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
مرداد 16, 1394 11:42 ق.ظ
176852
خرداد 9, 1394
175361
اردیبهشت 30, 1394
174744
اردیبهشت 26, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 26, 1394 9:32 ب.ظ
174313
اردیبهشت 23, 1394
Mostafa Zeighami
اردیبهشت 23, 1394 8:45 ب.ظ
قانون اعتقادات

به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست، بر قسمت نیمه‌هوشیار ذهن تأثیر می‌گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می‌آید. هر امر باید ابتدا در غالب اعتقاد درآید تا به آن عمل شود.

ق...
نمایش بیشتر