نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
63
Mostafa Zeighami

Mostafa Zeighami

زندگی میکند در mashad, خراسان رضوی ایران · 27 سن دارد
174312
اردیبهشت 23, 1394
Mostafa Zeighami
اردیبهشت 23, 1394 11:12 ب.ظ
حکایت است که در گذشته های دور یکی از پادشاهان انگلیس دستور داد تا در سراسر کشور تعداد زیادی مدارس باهمه امکانات بسازند تا تربیت وآموزش بچه های مملکت مهیا شود.پس ازچند سال ساختن مدارس به اتمام رسید،اما...
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
171655
اردیبهشت 3, 1394
Mostafa Zeighami
اردیبهشت 3, 1394 6:47 ب.ظ
از لحظه ای که بشر توانست وقایع را ثبت و ضبط کند
دیگر نه عصا مار شد
نه دریا شکافته شد
نه ماه به دونیم تقسیم شد
نه کودکی بدون پدر متولد شد
نه مرده ای زنده شد
نه انسانی در دل ماهی رفت
نه شتری از دل کوه بیرون آ...
171602
اردیبهشت 2, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 2, 1394 10:02 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
167728
اسفند 27, 1393
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اسفند 27, 1393 6:10 ب.ظ
154084
آذر 26, 1393
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
آذر 26, 1393 12:27 ب.ظ
172732
اردیبهشت 14, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 14, 1394 10:09 ق.ظ
171654
اردیبهشت 3, 1394
Mostafa Zeighami
اردیبهشت 3, 1394 6:41 ب.ظ
ﺗﻨﻬﺎﺩﺭﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺷﺪﻭﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﺭﻏﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩ،ﺍﻧﺒﻮﻩ ﭘﻨﺒﻪ ﭼﻮﻥ ﻛﻮﻩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺍﺳﺖ!
171330
فروردین 31, 1394
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
فروردین 31, 1394 1:16 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
155689
دی 4, 1393
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
دی 4, 1393 12:02 ب.ظ
154083
آذر 26, 1393
Mostafa Zeighami
اکنون دوست هست با
آذر 26, 1393 12:25 ب.ظ
نمایش بیشتر