نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
543781_376172952472925_2097060521_n
Neda Tajik

Neda Tajik

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد شهریور 17, 1376
حرف دل
کودک که بودم تاب بازی بهانه ی خنده های بلندم بودحالاکه بزرگ شده ام چه بیتاب شدم.....!!!
191401
آذر 13, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 11:42 ب.ظ
174374
اردیبهشت 24, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
اردیبهشت 24, 1394 9:44 ق.ظ
170820
فروردین 27, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
فروردین 27, 1394 6:42 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
169040
فروردین 13, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
فروردین 13, 1394 7:54 ب.ظ
168200
فروردین 3, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
فروردین 3, 1394 10:16 ق.ظ
176863
خرداد 9, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
خرداد 9, 1394 9:25 ب.ظ
171305
فروردین 31, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
فروردین 31, 1394 1:59 ق.ظ
169772
فروردین 20, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
فروردین 20, 1394 12:41 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
168903
فروردین 11, 1394
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
فروردین 11, 1394 3:11 ب.ظ
166119
اسفند 15, 1393
Neda Tajik
اکنون دوست هست با
اسفند 15, 1393 7:41 ب.ظ
نمایش بیشتر