نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
0614
m s

m s

زندگی میکند در ایمانشهر, اصفهان ایران · متولد بهمن 25, 1360
حرف دل
پایان قصه شنو کاندر ره عمر *** از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم
190979
آبان 26, 1394
Azin Nikzad
آبان 26, 1394 2:04 ق.ظ
  , , , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
188074
مهر 5, 1394
Azin Nikzad
مهر 5, 1394 8:29 ب.ظ
m s
مرسی خانم گله شما خودت گلی
 • مهر 12, 1394
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
خواهش میکنم طلا
 • مهر 12, 1394
 • ·
 • پسندیدم
188059
مهر 5, 1394
Azin Nikzad
مهر 5, 1394 7:47 ب.ظ
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
188056
مهر 5, 1394
Azin Nikzad
مهر 5, 1394 7:44 ب.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
m s
مرسی بسیار ممنون
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
خواهش میکنم
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
185793
شهریور 11, 1394
Azin Nikzad
شهریور 11, 1394 9:13 ق.ظ
  , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
190042
مهر 27, 1394
Azin Nikzad
مهر 27, 1394 8:07 ب.ظ
  , , , , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
m s
ارباب صدای قدمت می اید
هنگامه اوج ماتمت می اید
ما در تب داغ غم تو می سوزیم
یک بار دگر محرمت می اید
 • مهر 29, 1394
 • ·
 • پسندیدم
188060
مهر 5, 1394
Azin Nikzad
مهر 5, 1394 7:47 ب.ظ
  , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
m s
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
188057
مهر 5, 1394
Azin Nikzad
مهر 5, 1394 7:45 ب.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
m s
بسیار زیبا ممنون
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
خواهش میکنم قابلتو نداره
 • مهر 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
187293
شهریور 27, 1394
Azin Nikzad
شهریور 27, 1394 11:28 ب.ظ
من گلم مثل گل تو خلاقیت نداره میوه بده خخخخخخخخ
185306
شهریور 7, 1394
m s
اکنون دوست هست با
شهریور 7, 1394 4:03 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
نمایش بیشتر