نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
139967
مهر 9, 1393
alo ne
اکنون دوست هست با
مهر 9, 1393 3:55 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
138607
مهر 1, 1393
alo ne
اکنون دوست هست با
مهر 1, 1393 1:39 ق.ظ
138410
شهریور 31, 1393
alo ne
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 31, 1393 4:07 ب.ظ
خــٌــدایــــــا !!
آغوشـَــت را امروز به من میدَهـــــی ؟
برای گفتن !
چیــــزی نـَــدارم ..امـــا برای شنفتن ِ حرفهـــــای تو ؛
گوش بسیــــــار . . .
می شـَــود من بغـــض کنــَــم ؟
تو بگـــویی :
مگر...
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
138374
شهریور 31, 1393
alo ne
اکنون دوست هست با
شهریور 31, 1393 1:15 ق.ظ
138140
شهریور 29, 1393
alo ne
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 29, 1393 5:36 ق.ظ
138675
مهر 1, 1393
alo ne
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 1, 1393 3:51 ب.ظ
دل است دیگـــر تنـگ مـیشود برای آنان که عمریست در آن جای دارنــد برای دوستانی که نه دیــــده ای نه صدایشان را شنیـــده ای فــقــــط از پـــشــت هــــاله ای مجازی لمــسشان کرده ای..
  , , , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
138411
شهریور 31, 1393
alo ne
اکنون دوست هست با
شهریور 31, 1393 4:08 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
138375
شهریور 31, 1393
alo ne
اکنون دوست هست با
شهریور 31, 1393 1:15 ق.ظ
138281
شهریور 30, 1393
alo ne
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 30, 1393 3:34 ق.ظ
یعنی دل و قلوش تو حلقم . عجب جیگری داره
138035
شهریور 28, 1393
alo ne
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 28, 1393 11:30 ب.ظ
کی می‌تونه آفتاب پرست رو ببینه؟!
ميلاد محمدي
  • شهریور 29, 1393
  • ·
  • پسندیدم
نمایش بیشتر