نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
11957_10152424451826103_6433891172783901369_n
Amir_bi2

Amir_bi2 »بلاگ ها

زندگی میکند در بیرجند پلاک 30, خراسان جنوبی ایران ·
Amir_bi2

از
گرگ روزگار بودم....شغال ها هم جرات رویا رویی با من را نداشتند.....حال که توبه کرده ام ...اهو ها هم برایم خط و نشان میکشند.......درست است که ما رفته ایم و توبــــه کرده ایم اما به اهو ها بگویید در قلمر...
Amir_bi2

از
من دلم قرصه!كسي غير از تو با من نيستخيالت از زمين راحت، كه حتي روز روشن نيستكسي اينجا نميبينه، كه دنيا زير چشماتهيه عمره يادمون رفته، زمين دار مكافاتهفراموشم شده گاهي، كه اين پايين چه ها كردمكه روزي ب...