نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
جمعیت بالای قبر
190775
آبان 18, 1394
آر شام
اکنون دوست هست با
آبان 18, 1394 5:07 ب.ظ
190534
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 4:40 ب.ظ
کاش میشد بروم
ساز دلی را امروز
پیش یک ساز گر چیره سفارش بدهم
و بگویم : استاد
سازی از بهر دلم می خواهم.
هر صدایی بدهد
هر چه باشد
تنها ؛
کوک دایم باشد..
  , , و  این پست را پسندیده اید.
190532
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 4:37 ب.ظ
شرنگ ِدردهای بی طغیان
آتشی ست پیوسته بر جــانم
نمیسوزاند ولی
یکسره خاکستری برجاست
  , , و  این پست را پسندیده اید.
190511
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 2:05 ق.ظ
من اگر آدم شوم حوا برایم می شوی
لحظه ای کافر شوم ای بت خدایم می شوی
من اگر از نا کجاهای خودم هم بگذرم
مهربان تو همنشین هر کجایم می شوی
من تمام عمر خود را هم برایت تب کنم
نازنین آیا تو یک لحظه فدایم می شوی
ب...
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
  • آبان 9, 1394
  • ·
  • پسندیدم
آر شام
ممنونم اذین جان
  • آبان 9, 1394
  • ·
  • پسندیدم
190509
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 2:03 ق.ظ
آن طرف تر از خودت نشسته ای کنار مرد
این طرف همیشه من که پشت میله های سرد
قسمت تو از خدای فصل ها همیشه عشق
سهم من برای زندگی همیشه زرد زرد
با غزل همیشهدر کنار هم همیشه زوج
من میان خوابهای یخزده همیشه فرد
در ک...
  و  این پست را پسندیده اید.
190535
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 4:41 ب.ظ
بوی عطر بهار نارنج میدهد
شعری که تو از
شاخه ی دل َم بچینی
  , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
عاشق بهارنارنجـــــــــــــــم ..
  • آبان 9, 1394
  • ·
  • پسندیدم
190533
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 4:39 ب.ظ
بی تو
قــطاری
رو به آخرین
ایســتگاه جهـــانم
  , , و  این پست را پسندیده اید.
190531
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 4:37 ب.ظ
دلم یک در می خواهد که بازش کنم
و پشتش تو باشی !
با دسته ای از رزهای سرخ که هنوز غنچه اند ..
و در آغوشت بودنشان حسادتم را شعله ور می کند
و تو آنقدر بمانی تا باز شوند
دلم دو فنجان چای می خواهدکه زیر ریز نگاه...
  , و  این پست را پسندیده اید.
190510
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 2:03 ق.ظ
آسمان با خانه ات دمساز بود
راه رفتن هم برایت باز بود
زخم های کاریت را دیده ام
مرهم دردت فقط پرواز بود
تو بزرگی هیچکس باور نداشت
جمله های کوچکت اعجاز بود
رقص زیبای شبت را دیده ام
رقص زیبایت بدون ساز بود
آن شب ا...
  و  این پست را پسندیده اید.
190508
آبان 9, 1394
آر شام
آبان 9, 1394 2:02 ق.ظ
قسم به اسم بزرگت هنوز ناقل دردم
هنوز در غم هجران پر از هزاره سردم
میان اینهمه انسان مرا سپردی و رفتی
ببین برای رسیدن چه کارها که نکردم
نگاه پنجره هایم هنوز بوی تورا دارد
هنوز رنگ تو مانده به روی شاخه زردم
ب...
  و  این پست را پسندیده اید.
نمایش بیشتر