نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
بابک DEL

بابک DEL

زندگی میکند در کرج, البرز ایران · متولد آبان 28, 1359
107421
تیر 17, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 17, 1393 5:43 ب.ظ
107417
تیر 17, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 17, 1393 5:31 ب.ظ
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
irsa satin
مرا دوست بدار،

اندک ولي طولاني .
 • تیر 17, 1393
 • ·
 • پسندیدم
107412
تیر 17, 1393
بابک DEL
اکنون دوست هست با
تیر 17, 1393 5:28 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
106848
تیر 16, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 16, 1393 10:32 ب.ظ
Hamed mazaheri
ŁḯǨḛ
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
106823
تیر 16, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 16, 1393 10:16 ب.ظ
Hamed mazaheri
ŁḯǨḛ
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
107420
تیر 17, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 17, 1393 5:42 ب.ظ
  , و  این پست را پسندیده اید.
107413
تیر 17, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 17, 1393 5:29 ب.ظ
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
irsa satin
khkhkhkh
 • تیر 17, 1393
 • ·
 • پسندیدم
107381
تیر 17, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 17, 1393 3:17 ب.ظ
Nafiseh Tavasoli
likeeeeeeeeeeeeeee
 • تیر 17, 1393
 • ·
 • پسندیدم
irsa satin
heee che ba mazeee
 • تیر 17, 1393
 • ·
 • پسندیدم
106832
تیر 16, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 16, 1393 10:21 ب.ظ
Nafiseh Tavasoli
likeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Hamed mazaheri
ŁḯǨḛ
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
106819
تیر 16, 1393
بابک DEL
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 16, 1393 10:13 ب.ظ
Nafiseh Tavasoli
likeeeeeeeeeeeeeeeee
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Amir_bi2
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Hamed mazaheri
ŁḯǨḛ
 • تیر 16, 1393
 • ·
 • پسندیدم
نمایش بیشتر