نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
ℬⱭⅆ ℬỏƴ

ℬⱭⅆ ℬỏƴ

زندگی میکند در همه جایه ایران س, ایران · متولد خرداد 22, 1373
154819
آذر 30, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
اکنون دوست هست با
آذر 30, 1393 1:40 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
153118
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
اکنون دوست هست با
آذر 20, 1393 10:36 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
153062
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
آذر 20, 1393 5:44 ب.ظ
لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَم.؟.؟.؟
کـــــه
میـــــ خــــوان حرفــــــــــْ دَرآرَن.!.!.!
153060
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
آذر 20, 1393 5:40 ب.ظ
میان جادّه بدون تو خوب می فهمم

نوشته‌های غــــم انگیز کامیونها را..
153058
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
آذر 20, 1393 5:35 ب.ظ
✔ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ
ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ....
ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن
ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ,,,,,
✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ
ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم...................آخ خدا....آخ....
153621
آذر 23, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
اکنون دوست هست با
آذر 23, 1393 6:03 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
153064
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
آذر 20, 1393 5:50 ب.ظ
دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم...
153061
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
آذر 20, 1393 5:41 ب.ظ
ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش دا...
153059
آذر 20, 1393
ℬⱭⅆ ℬỏƴ
آذر 20, 1393 5:39 ب.ظ
اول عشق بود = علاقه شدید قلبی

بعد شد عجق = علاقه جدید قلبی

جدیدا بهش میگن عچق = علاقه چندم قلبی ؟
نمایش بیشتر