نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
b@®@n ...

b@®@n ...

زندگی میکند در hamedan, همدان ایران · متولد فروردین 26, 1379
حرف دل
اهای سهراب...
قایق دیگر جوابگو نیست...
کشتی باید ساخت...
اینجا مثل من تنها زیاد است...
171300
فروردین 30, 1394
b@®@n ...
اکنون دوست هست با
فروردین 30, 1394 11:29 ب.ظ
159553
دی 28, 1393
154397
آذر 28, 1393
153994
آذر 25, 1393
b@®@n ...
اکنون دوست هست با
آذر 25, 1393 4:25 ب.ظ
153783
آذر 24, 1393
162864
بهمن 15, 1393
156778
دی 11, 1393
154024
آذر 25, 1393
153987
آذر 25, 1393
b@®@n ...
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 25, 1393 4:07 ب.ظ
نامم را پدرم انتخاب کردو نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم...
بس است دیگر میخواهم راهم را خودم انتخاب کنم...
153500
آذر 22, 1393
b@®@n ...
اکنون دوست هست با
آذر 22, 1393 6:06 ب.ظ
نمایش بیشتر