نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
cc5f9fa5a7eeb7bf27b7d63a30a8b725_500
be tarze talkhi aramam

be tarze talkhi aramam

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد مهر 4, 1373
حرف دل
کـاش هـیـچ وقت،

در شـهـر نمـے پیـچید

تیـر از پـایِ تـو

بیـرون کـشیـده انـد و

تـو تـازه بـعـدِ نـمــاز

فهـمیـده اـے!

از آن روز، دشمن فـهمیـد

“ نـمـاز ، نقـطـ ه ضعفِ علـے ست . . . “
149128
آذر 2, 1393
be tarze talkhi aramam
اکنون دوست هست با
آذر 2, 1393 7:11 ب.ظ
147817
آبان 20, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 20, 1393 8:51 ب.ظ
sharareh *
like
  • آبان 22, 1393
  • ·
  • پسندیدم
147682
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:21 ق.ظ
147680
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:19 ق.ظ
147678
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:17 ق.ظ
147818
آبان 20, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 20, 1393 8:52 ب.ظ
147683
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:29 ق.ظ
من و این داغ در تکرار مانده
من و این عشق بیدار مانده ،
مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بین در و دیوار مانده . .
147681
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:20 ق.ظ
147679
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:18 ق.ظ
147677
آبان 19, 1393
be tarze talkhi aramam
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 19, 1393 9:17 ق.ظ
نمایش بیشتر