نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

با وجود قانون این هیاهو برای چیست؟

بنام خدا
قوه مجریه مسوول اجرای قوانینی است که سیاستهای کلی آنرا رهبری تنظیم ومجلس شورای اسلامی آنرا بصورت قوانین تصویب نموده واز مجرای شورای نگهبان میگذرد ورئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی مسوولیت آنرا برعهده دارد .با مشخص بودن حوزه وظایف واختیارات قوه مجریه شگفتی در اینستکه چرا این همه هیاهو درباره وضعیت کشور وجوددارد ؟نقد وانتقاد جای خوددارد وکسی نباید ازآن بیازارد اما دوگانگی رفتار دربرخی مسوولان انتصابی کشوررا دچار سردر گمی میکند . مگر چه شده است؟ آیا از اینکه رئیس جمهور در پی دستورات رهبری وقوانین کشور پیگیر حل مشکل تحریم هستند نا راحتند؟ بهرحال وظیفه ای توسط ملت بردوش دولت است ودولت پیگیر حل آن گیر کار کجاست ؟ ایا با خواسته مردم موافق نیستند؟ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ویکسان سازی قیمتهای حامل انرژی از جمله وظایف دولت است آیا نباید دولت چنین کاری را میکرد؟ سخن دولت همیشه یکی بوده وآن حل معضل مردم است هم ازخارج وهم ازداخل چه شده است که تریبون بدستان مدام شبهه افکنی میکنند ؟اگر بدولت منتخب ایرادی دارند این انتخاب ملت ایران بوده است وآنان دربرابر ملت قرار میگیرند.آیا قدرت اینقدر شیرین است که برای رسیدن به آن از اخلال درکار دولت قانونی ابائی ندارند . در کلامشان گاه یکی به نعل میزنند ویکی به میخ گاه ازشرع میگویند وگاه از قانون وغافلند که قوانین کشور ما همه مشروعند و دولت خودنیز مشروع وقانونی است . سخن گفتن هزینه ای ندارد و تریبون آزاد هم فراوان اما دو صد گفته چون نیم کردار نیست.بیائیم همگی تحت کلمه واحده از قوانین کشور ودولت قانونی حمایت کنیم واگر نقدی هست دلسوزانه بگوئیم چرا که در برابر نتایج هر سخنی مسوولیم.

قدرت طلبان قصد دارند با ورود به مجلس خبرگان براي آينده کشور برنامه‌هاي خود را پيش ببرند
دولت با تعبیرات خود برای ناجا ایجاد زحمت نکند‌
پرداختن به «حجاب» مهم‌تر از «رباخواری» است
مذاکره کنندگان را به خیانت متهم نکنید؛ اینها رزمنده اند / مسئولین اسم هر نقد یا تجمعی را تخریب نگذارند
اینکه بگوییم تحریم ها اثری نداشته، مثل این است که بگوییم بمباران صدام اثر نداشته