نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

معجزه ای که ملت ایران پدید آورد؟

بنام خدا

مدتها در اخبار گفته میشد که دولت عربستان برای ایجاد ائتلافی علیه تروریسم کنفرانسی را در آن کشور با نمایندگان کشورهای اسلامی وبا حضور آمریکا تشکیل میدهد. این امر سرانجام با انتخابات کشورمان همزمان شد وزمانیکه درآن کشور با حضور رئیس جمهور آمریکا ائتلاف یادشده بوجود آمد ملت ایران در29 اردیبهشت یک معجزه آفرید وآن انتخاب رئیس جمهوری بود که پرچم افتخار اعتدال را بلند کرده بود ودر سابقه خود هم ممانعت از ایجاد جنگی در افغانستان بود وهم برجام . در واقع با این انتخاب همه امیدهای عربستان واسرائیل وآمریکا برباد رفت ودیگر رویدادهائی نظیر آنچه در منچستر انگلیس روی داد نمیتواند خدشه ای بر اسلام رحمانی بزند که پرچمدارآن دولت تدبیر وامید است .این خیر الهی بود که بدستان ملت ایران بر بام کشورمان سایه گسترد .

گروه های رقیب بدانند که اگر با حسن نیت وارد گود شده اند باید در مسیر اسلام رحمانی ملت را یاری کنند واگر با نیتی دیگر وارد میدان شده اند که سر جنگ با دیگران دارند بدانند که پاسخ آنانرا ملت ایران بخوبی داد ودیگر این ملت بازیچه دست جنگ افروزان جهانی نخواهدشد. درجهان امروز عناصر وابسته بنام اسلام نفرت می پراکنند ومردم جهان را در ناآگاهی علیه اسلام می شورانند .تنها دولت اسلامی کشورمان قادر است چهره رحمانی این دین مبین را بجهانیان ارائه دهد تا همه توطئه های آنان برملا شود.

ان شاء الله