نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

لایت باکس ایستاده

لایت باکس ها یکی از انواع تابلوهایی هستند که در مکان های مختلف ، در اندازه های مختلف میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و همچنین در ساخت آنها از مواد مختلفی استفاده میشود.
لایت باکس های ایستاده یکی از انواع لایت باکس هستند که در اندازه های کوچکی به نسب سایر انواع آن تهیه میشوند و دارای قابلیت روشن شدن نیز هستند و میتوان از آنها بصورت ایستاده به شکل استند بهره برد یا با استفاده از آویزهایی آنها را به شکل دوطرفه آویزان کرد.
لایت باکس های ایستاده دیواری در دو نوع لولایی و ثابت وجود دارند که در مکان های مختلف قابل استفاده هستند و هم از نوع یک طرفه و هم از نوع دو طرفه آن میتوان بهره برد.
سورس:تابلوسازی تابلونامی tablonami.com
http://tablonami.com/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3/39- %D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A 7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
پیوست ها
425637077_264013_2930675501837014206.jpg (67.68 kb, 19 بازدید)