نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

الف صوت است نه حرف

بنام خدا
حرف بدون حرکت قابل تلفظ نیست وحرکت همان صوت است که برروی حروف ویا انتهای آنها میاید وقابل تلفظ میگردد .
حرکات دو نوع است کوتاه و کشیده جمعا 6 حرکت که برروی 32 حرف فارسی و28 حرف عربی آنهارا قابل تلفظ میکند.
بنابراین آنچه در اول الفبا حرف میباشد همزه است نه الف زیرا الف صوت کشیده است.واژه(آ) همزه بعلاوه الف است که بصورت مد می نویسند.
در کتابت لاتین اصوات همگی جزء حروف محسوب میشود.#الفبا_حرف_آوا