نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
cover_meysam70_1429344950
حرف دل
--------------------------------------------------------------------------
194638
مهر 10, 1396
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 10, 1396 11:21 ق.ظ
194130
اسفند 14, 1395
193990
بهمن 2, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 2, 1395 11:33 ب.ظ
Azin Nikzad
با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم؟
با دل سوخته از حسرت باران چه کنم؟
با جگرهای پریشان شده از رفتن تو
با پدر گفتن یک کودک گریان چه کنم؟
با صدای زن و فرزند تو و خانه ی تو
با غم تازه در این کلبه ی احزان چه کنم؟
چشم ها گشته دوتا در غمت ای خوب وطن‌
با غم خفته در این شهر و خیابان چه کنم؟
با تن سوخته در آتش عریان...
  • بهمن 4, 1395
  • ·
  • پسندیدم
193769
مهر 15, 1395
وحید زمانی
به روز کرده تصویر پروفایل را.
مهر 15, 1395 12:34 ب.ظ
193473
خرداد 10, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 10, 1395 11:27 ب.ظ
Azin Nikzad
خخخخخخخخخخخخ
  • خرداد 13, 1395
  • ·
  • پسندیدم
194137
اسفند 16, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
اسفند 16, 1395 7:35 ب.ظ
193996
بهمن 8, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 8, 1395 2:03 ب.ظ
Azin Nikzad
  • بهمن 14, 1395
  • ·
  • پسندیدم
193804
آبان 2, 1395
193633
مرداد 2, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مرداد 2, 1395 2:19 ق.ظ
193468
خرداد 9, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 9, 1395 9:09 ب.ظ
نمایش بیشتر