نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
cover_meysam70_1429344950
حرف دل
--------------------------------------------------------------------------
194638
مهر 10, 1396
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 10, 1396 1:51 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
194130
اسفند 14, 1395
وحید زمانی
اکنون دوست هست با
اسفند 14, 1395 3:59 ق.ظ
193990
بهمن 3, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 3, 1395 2:03 ق.ظ
Azin Nikzad
با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم؟
با دل سوخته از حسرت باران چه کنم؟
با جگرهای پریشان شده از رفتن تو
با پدر گفتن یک کودک گریان چه کنم؟
با صدای زن و فرزند تو و خانه ی تو
با غم تازه در این کلبه ی احزان چه کنم؟
چشم ها گشته دوتا در غمت ای خوب وطن‌
با غم خفته در این شهر و خیابان چه کنم؟
با تن سوخته در آتش عریان...
  • بهمن 4, 1395
  • ·
  • پسندیدم
193769
مهر 15, 1395
وحید زمانی
به روز کرده تصویر پروفایل را.
مهر 15, 1395 3:04 ب.ظ
193473
خرداد 11, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 11, 1395 1:57 ق.ظ
  , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
خخخخخخخخخخخخ
  • خرداد 13, 1395
  • ·
  • پسندیدم
194137
اسفند 16, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
اسفند 16, 1395 10:05 ب.ظ
  , و  این پست را پسندیده اید.
193996
بهمن 8, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 8, 1395 4:33 ب.ظ
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
  • بهمن 14, 1395
  • ·
  • پسندیدم
193804
آبان 2, 1395
وحید زمانی
اکنون دوست هست با
آبان 2, 1395 11:34 ق.ظ
193633
مرداد 2, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مرداد 2, 1395 4:49 ق.ظ
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
193468
خرداد 9, 1395
وحید زمانی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 9, 1395 11:39 ب.ظ
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
نمایش بیشتر