نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
#36787
Ela he

Ela he

زندگی میکند در tehran, تهران ایران · متولد مرداد 8, 1369
حرف دل
شـده ام مـعـادلـه ی چنـد مَـجهولـی !
ایـن روزهـا هـیـچ کـس از هـیـچ راهـی مـرا نـمـیـفهمـَد…
194412
تیر 6, 1396
Ela he
اکنون دوست هست با
تیر 6, 1396 11:30 ب.ظ
188613
مهر 12, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مهر 12, 1394 1:45 ق.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
185698
شهریور 10, 1394
آر شام
شهریور 10, 1394 3:02 ب.ظ
ايــن روزها

بــرايم

حضور ســکوت را

تيــک بــزنيد !

تلــخ تر از آنــم

که غيــبت نــخورم
  و  این پست را پسندیده اید.
185431
شهریور 9, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
شهریور 9, 1394 2:20 ق.ظ
184567
مرداد 29, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مرداد 29, 1394 1:52 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
189805
مهر 23, 1394
Ela he
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 23, 1394 8:30 ب.ظ
من زنم...

وباهمه ی زنانگیم دلم هوایی میخواهد

پرازنفس های تو...

تومردمن

ذره ذره ی تنت پرازیادگاری های من است..

نفس هایت راپک میزنم...

ریه هایم غرق بوسه میشود...

مردمن بگذاربالشت سینه ات...

تمام...
188612
مهر 12, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مهر 12, 1394 1:45 ق.ظ
185432
شهریور 9, 1394
Ela he
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 9, 1394 2:20 ق.ظ
نگاه تو مرا عاشق تر از پیش می کند
چه معجـونی می شود زندگی با لمس دستانِ تو
با حسِ عشقِ تـو...!
184731
مرداد 31, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مرداد 31, 1394 9:58 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
184506
مرداد 28, 1394
Ela he
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مرداد 28, 1394 2:03 ق.ظ
دیگران چون بروند از نظر ، از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی ...
نمایش بیشتر