نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
#36787
Ela he

Ela he

زندگی میکند در tehran, تهران ایران · متولد مرداد 8, 1369
حرف دل
شـده ام مـعـادلـه ی چنـد مَـجهولـی !
ایـن روزهـا هـیـچ کـس از هـیـچ راهـی مـرا نـمـیـفهمـَد…
194412
تیر 6, 1396
Ela he
اکنون دوست هست با
تیر 6, 1396 9:00 ب.ظ
188613
مهر 11, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مهر 11, 1394 11:15 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
185698
شهریور 10, 1394
آر شام
شهریور 10, 1394 12:32 ب.ظ
ايــن روزها

بــرايم

حضور ســکوت را

تيــک بــزنيد !

تلــخ تر از آنــم

که غيــبت نــخورم
  و  این پست را پسندیده اید.
185431
شهریور 8, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
شهریور 8, 1394 11:50 ب.ظ
184567
مرداد 28, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مرداد 28, 1394 11:22 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
189805
مهر 23, 1394
Ela he
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 23, 1394 6:00 ب.ظ
من زنم...

وباهمه ی زنانگیم دلم هوایی میخواهد

پرازنفس های تو...

تومردمن

ذره ذره ی تنت پرازیادگاری های من است..

نفس هایت راپک میزنم...

ریه هایم غرق بوسه میشود...

مردمن بگذاربالشت سینه ات...

تمام...
188612
مهر 11, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مهر 11, 1394 11:15 ب.ظ
185432
شهریور 8, 1394
Ela he
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شهریور 8, 1394 11:50 ب.ظ
نگاه تو مرا عاشق تر از پیش می کند
چه معجـونی می شود زندگی با لمس دستانِ تو
با حسِ عشقِ تـو...!
184731
مرداد 31, 1394
Ela he
اکنون دوست هست با
مرداد 31, 1394 7:28 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
184506
مرداد 27, 1394
Ela he
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مرداد 27, 1394 11:33 ب.ظ
دیگران چون بروند از نظر ، از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی ...
نمایش بیشتر