نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

انواع روشهای پروار بندی گوسفند زنده بره و ب

چاق کردن گوسفند زنده با استفاده از جیره مناسب و اقتصادی درحداقل زمان را پرواربندی می گویند. هدف پرواربندی ذخیره چربی درداخل بافت های عضلانی می باشد. عمل پرواربندی دربره های جوان و گوسفندان زنده بالغ و پیر انجام می شود. برای پرواربندی دام زنده از نژاد سنگین وزن مانند نژاد مهربانی استفاده می شود. بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5 ماهگی وپایان آن 8 تا 9 ماهگی است . درتغذیه گوسفند زنده پرواری باید از علوفه خشبی و مواد کنستانتره استفاده نمود. گوسفند زنده مهربان جزء نژادهای پرتوقع بوده وبرای پرواربندی آن بایستی جیره متعادل تهیه شود.گوسفندهای که برای پرواربندی به طریق رتبه بندی برای پرواری خوبند عبارتند از اول بره افشاری دوم بره کردی و نژاد مهربان سوم بره مغان و بجنوردی چهارم برهای نژاد شال
سورس:گوسفند زنده goosfandzende.com
http://goosfandzende.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9% 87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9 %86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1/

پیوست ها
تمامی زمان ها هست +6. زمان الان هست 5:50 ق.ظ.