نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
1402314470521979_thumb
حرف دل
פֿـבایــآ

تــَمآم פֿـنـבه هـآے تـَلـפֿـ اِمـروزم رآ مــے בَهـَم

یـِڪے اَز آن گـِریـہ هـآے شـیـریـטּ ڪودَڪیـَم رآ پـَس
بـבِه !
158395
دی 21, 1393
malekeye azab
اکنون دوست هست با
دی 21, 1393 9:16 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
150110
آذر 7, 1393
malekeye azab
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 7, 1393 6:00 ب.ظ
آذریا لایک...
ati mn
دی هستم ولی لایکت میکنم
  • آذر 7, 1393
  • ·
  • پسندیدم
malekeye azab
ممنون
  • آذر 10, 1393
  • ·
  • پسندیدم
150107
آذر 7, 1393
malekeye azab
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 7, 1393 5:58 ب.ظ
147856
آبان 21, 1393
malekeye azab
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 21, 1393 3:38 ب.ظ
144014
مهر 25, 1393
malekeye azab
اکنون دوست هست با
مهر 25, 1393 12:13 ب.ظ
158394
دی 21, 1393
malekeye azab
اکنون دوست هست با
دی 21, 1393 9:16 ب.ظ
150108
آذر 7, 1393
malekeye azab
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 7, 1393 5:59 ب.ظ
shagh
بی ادب.قیافه خودت اخر خنده هست دلقک.
  • آذر 8, 1393
  • ·
  • پسندیدم
148223
آبان 23, 1393
malekeye azab
اکنون دوست هست با
آبان 23, 1393 9:33 ب.ظ
146584
آبان 9, 1393
malekeye azab
اکنون دوست هست با
آبان 9, 1393 11:21 ب.ظ
141794
مهر 16, 1393
malekeye azab
اکنون دوست هست با
مهر 16, 1393 3:23 ب.ظ
نمایش بیشتر