نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
10422298_1500504000211055_4871455770289144260_n
mohammad shirvani

mohammad shirvani »بلاگ ها

زندگی میکند در esfahan, اصفهان ایران · متولد خرداد 26, 1362
mohammad shirvani

به نظر شما به قیافم میخوره کدوم از این گزینه ها باشم ?(جنبه انتقاد هم دارم)1:تنوع پسند2:مغرور3:رفیق باز4:بی ادب5:عاشق6:بیخیال7:تنها8:جذاب9:با مرام10:احساساتی11:شوخ طبع12.غیرقابل پیش بینی13.بی غم14.سیر...
mohammad shirvani

ﺁﻏــﻮ ش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ...ﺍﮔﺮ ﺧـــــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼتــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾـــــــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـــــــﻢ ﮐﻪ ﻫ...
mohammad shirvani

روش استفاده مرد ها و زن ها از خودپرداز :مردها:1: پارک ماشین2: رفتن به جلوی خودپرداز3:وارد کردن کارت4:وارد کردن رمز5:گرفتن پول6:سوار شدن به ماشین و دور شدنخانوم ها :1:پارک کردن ماشین2:چک کردن آرایش3:خا...