نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
10422298_1500504000211055_4871455770289144260_n
mohammad shirvani

mohammad shirvani

زندگی میکند در esfahan, اصفهان ایران · متولد خرداد 26, 1362
حرف دل
جز تو تمومه شهر میدونن حالمو

مثله کبوترم

که سنگه آدما شکسته بالمو
159799
دی 29, 1393
Azin Nikzad
دی 29, 1393 4:30 ب.ظ
mohammad shirvani
ممنون
 • بهمن 2, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
خواهش میکنم طلا
 • بهمن 2, 1393
 • ·
 • پسندیدم
158103
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:40 ق.ظ
مورد داشتیم دختره پشت فرمون بود افسره جلوشو گرفت گفت : کمربندت کو ؟؟
دختره گفت ساپورت پامه
افسره الان تو کماست براش دعا کنید
158100
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:39 ق.ظ
به دوست دخترم گفتم ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻣﺜﻪ ﺑﻘﯿﻪ دخترا ﺑﺎ یک ﺷﻤﺎﺭﻩ ی ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺯﻧﮓ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﮐﻨﯽ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺖ:آﺧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻡ!!!! ((
ﺗﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ :||||||
کسافت دایره شناختش ا...
158095
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:38 ق.ظ
ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ،
ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻳﻪ ﮔﺎﻭ ﭘﺮﻳﺪ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ،
ﺯﺩﻡ ﺭﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺎﮐﻲ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﺑﻮﻕ،
ﺩﻳﺪﻡ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﻭﺍﻳﺴﺎﺩﻩ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻴﮕﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﻪ،
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﻢ
ﮔﺎﻭﻩ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ،
ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ...
Azin Nikzad
خخخخخخخخ
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
158087
دی 20, 1393
mohammad shirvani
اکنون دوست هست با
دی 20, 1393 1:32 ق.ظ
158104
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:40 ق.ظ
ﺩﺧﺘﺮه ﺭﻓﺘﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎ 2ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﺪﯾﻦ ، ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺍﺯﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻩ ﮔﻔﺘﻪ :
.
.
.
4ﺗﺎ ﺑﮕﯿﺮ 2ﺗﺎﺷﻢ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ!
ایشالا که اون دوتا هم واسه شیرموز بوده باشه! smile))
Azin Nikzad
ممد و شهروز با شما دوتان
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
سیــزدهـ بــدر اومـــدی مگـــــه ..!!
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
مرتضی با تو بود فک کنم خخخخخخخخ
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
دقیـــقــــــا" ... Azin
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
ملض بیتلبیت دعوا نکنین دوست باشین با هم
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
mohammad shirvani
سیزده به در
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
158101
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:40 ق.ظ
ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ :ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮﯼ ﺗﻮﻧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﻥ ﺑﺪﻩ
ﺗﻮ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ باشه!
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﻞ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ۴ ﺗﺎ !
ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ !
یه نفر از پشت ﻣﯿﮕﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺧﻠﻮﺗﻪ ﻣﻨﻢ ۳ﺗﺎ ﮔ...
mohammad shirvani
نوموخاممممم
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
چشاروووووووووووووو خخخخخ
توروخدا حالا ی ایندفه
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
mohammad shirvani
چیزی گفتی ؟ خخخخ
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
برو مختو بزن باووووووووو هیچی
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
mohammad shirvani
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
ببند
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
158097
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:38 ق.ظ
مـورد داشـتـیم دخـتـره زنـگ زده مـخـابـرات کـه اشـتـراک ایـنـتـرنـت پـر سـرعـت بـگـیـره کـارشـنـاس بـهـش گـفـتـه پـهـنـای بـانـدتـون چـقـد بـاشه دخـتـره گـفـتـه زیـاد نـبـاشـه،آخـه....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خـو...
Azin Nikzad
 • دی 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
158093
دی 20, 1393
mohammad shirvani
دی 20, 1393 1:37 ق.ظ
آقایون متاهل :
.
اگه زنت زیادی می پرسه چنتا دوسم داری؟
بگو اندازه یک کیلو خاک شیر
اینا بی کارن
میرن میشمرن
تا چند ساعت آرامش داری !!!
morteza sm
خووو حالا چرا یک کیلو...بگوو ده کیلو که بیشتر سر گرم باشن
 • دی 20, 1393
 • ·
 • پسندیدم
نمایش بیشتر