نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
tgveu76cj18c51hvmv5w
دلآرام تنها

دلآرام تنها

زندگی میکند در اصفهان, اصفهان ایران · متولد شهریور 11, 1369
163985
بهمن 24, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
بهمن 24, 1393 6:19 ب.ظ
163484
بهمن 20, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
بهمن 20, 1393 8:34 ب.ظ
160759
بهمن 3, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
بهمن 3, 1393 11:20 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
158244
دی 20, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
دی 20, 1393 11:12 ب.ظ
157923
دی 19, 1393
دلآرام تنها
دی 19, 1393 1:35 ب.ظ
دســـ ـ ـ ♥ــ ــــتت کــــه بلـــــــرزد اشــتبــــــاه مــــی نویســــی
پایــــــ♥ــ ـ ـ ـ ــت کــــه بلــــــرزد اشـتبـاه مـــی روی
دلـــــ ♥ــــ ـــت کــــه بلـــــــرزد…
وامُـــــصــــیبتــــــا…
163486
بهمن 20, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
بهمن 20, 1393 8:34 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
163483
بهمن 20, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
بهمن 20, 1393 8:34 ب.ظ
160581
بهمن 2, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
بهمن 2, 1393 12:05 ب.ظ
158243
دی 20, 1393
دلآرام تنها
اکنون دوست هست با
دی 20, 1393 11:12 ب.ظ
157922
دی 19, 1393
دلآرام تنها
دی 19, 1393 1:30 ب.ظ
♣خــاص؟...مــالــه اُسْــکُــلاسُ...مَــشْــتــی بــاش...♣
♚به هر ميموني میرسی سریع نگو با من باش..♚
☚*سنگین باش*☛!¤¡
گندمی :)
قابل توجه بعضیــــــا:ش
  • بهمن 3, 1393
  • ·
  • پسندیدم
نمایش بیشتر