نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
170609
فروردین 25, 1394
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
فروردین 25, 1394 10:59 ق.ظ
159553
دی 28, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
دی 28, 1393 3:09 ب.ظ
159551
دی 28, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
دی 28, 1393 3:09 ب.ظ
101729
تیر 11, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
تیر 11, 1393 2:49 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
90421
خرداد 26, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
خرداد 26, 1393 7:22 ب.ظ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ؟
ﭘﺴﺮ : ﺑﻠﻪ
ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻧﺪ ﺑﺎﺭ؟
۳ﺑﺎﺭ
ﭘﻮﻝ ﻫﺮﻗﻠﯿﻮﻥ ﭼﻘﺪﺭﻩ
4000 ﺗﻮﻣﻦ
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ؟
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺸﯿﺪﯼ
ﺍﻻﻥ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ﺗﻮﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ﯾﻪ ﺑﻨﺰﺑﺨﺮﯼ؟
ﭘﺴﺮ : ﺗﻮﻗﻠﯿﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ؟
ﺩ...
maryam matin
 • خرداد 26, 1393
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
محب المهدی
 • تیر 11, 1393
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
سپیده صالحی
ههههه
 • اسفند 24, 1393
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
amir sadeghi
بعضی از دخترا واقعا .............................. ..........................
 • اسفند 24, 1393
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
زهرا زرینی
 • اسفند 24, 1393
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
سپیده صالحی
خخخخ
 • اردیبهشت 17, 1394
 • ·
 • پسندیدم
 • ·
159555
دی 28, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
دی 28, 1393 3:09 ب.ظ
159552
دی 28, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
دی 28, 1393 3:09 ب.ظ
122283
مرداد 15, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
مرداد 15, 1393 8:27 ب.ظ
101728
تیر 11, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
اکنون دوست هست با
تیر 11, 1393 2:49 ب.ظ
90419
خرداد 26, 1393
MasOoD Chiki Chiki BoOm B
خرداد 26, 1393 7:21 ب.ظ
بعضیا ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻢ
خود شیفته هم خودتی!!
نمایش بیشتر