نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
phoca_thumb_l_tree-nagsh-6
مهرسا سپهری

مهرسا سپهری

زندگی میکند در ایران · متولد تیر 8, 1372
حرف دل
دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش
راه آسمان باز است، پر بکش
او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟
اگر هیچکس نیست، خدا که هست...
194391
تیر 6, 1396
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
تیر 6, 1396 11:28 ب.ظ
194140
اسفند 19, 1395
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
اسفند 19, 1395 6:55 ق.ظ
191542
آذر 20, 1394
مهرسا سپهری
آذر 20, 1394 1:02 ق.ظ
ساقی به دست باش که این مست می پرست
چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست
بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد
ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست
  , , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
191496
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 9:13 ب.ظ
191494
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 9:13 ب.ظ
194231
فروردین 22, 1396
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
فروردین 22, 1396 2:38 ب.ظ
194139
اسفند 19, 1395
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
اسفند 19, 1395 6:55 ق.ظ
191497
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 9:13 ب.ظ
191495
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 9:13 ب.ظ
191493
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 9:13 ب.ظ
نمایش بیشتر