نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
phoca_thumb_l_tree-nagsh-6
مهرسا سپهری

مهرسا سپهری

زندگی میکند در ایران · متولد تیر 8, 1372
حرف دل
دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش
راه آسمان باز است، پر بکش
او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟
اگر هیچکس نیست، خدا که هست...
194391
تیر 6, 1396
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
تیر 6, 1396 8:58 ب.ظ
194140
اسفند 19, 1395
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
اسفند 19, 1395 4:25 ق.ظ
191542
آذر 19, 1394
مهرسا سپهری
آذر 19, 1394 10:32 ب.ظ
ساقی به دست باش که این مست می پرست
چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست
بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد
ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست
191496
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 6:43 ب.ظ
191494
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 6:43 ب.ظ
194231
فروردین 22, 1396
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
فروردین 22, 1396 12:08 ب.ظ
194139
اسفند 19, 1395
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
اسفند 19, 1395 4:25 ق.ظ
191497
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 6:43 ب.ظ
191495
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 6:43 ب.ظ
191493
آذر 17, 1394
مهرسا سپهری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 6:43 ب.ظ
نمایش بیشتر