نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
نازنین قشمی

نازنین قشمی

زندگی میکند در قشم, هرمزگان ایران · متولد مرداد 11, 1377
حرف دل
اگه خیانت نکردم فکر نکن نمیتونستم .... اتفاقا خیلیا دورو برم بودناگه خوب بودم فکر نکن خوبی از خودت بود ....خوبی تو ذاتم بوداگه بردمت بالا فکر نکن چیزی بودی ....میخواستم هم قد خودم شیاگه تک پر بودم فکر نکن پریدن بلد نبودم .... فقط میخواستم با تو بپرماگه واسه دیدنت لحظه شماری میکردم فکر نکن خیلی شاخ بودی .... به دلم که تنگ بود احترام میذاشتماگه دلمو فقط به تو دادم فکر نکن تو عالی بودی ....دلم راضی نمیشداگه اگه اگه ....خلاصه اگه حالا دارم فراموشت میکنم فکر نکن واسم اسونه.... خودت موندن رو واسم سخت کردی که مجبور شدم اسون برم.
193066
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:39 ق.ظ
193064
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:38 ق.ظ
193062
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:36 ق.ظ
193060
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:34 ق.ظ
193058
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:29 ق.ظ
193065
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:39 ق.ظ
193063
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:38 ق.ظ
193061
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:35 ق.ظ
193059
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:30 ق.ظ
193057
فروردین 14, 1395
نازنین قشمی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
فروردین 14, 1395 2:25 ق.ظ
نمایش بیشتر