نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
امیرحسین ستوده بیدختی

امیرحسین ستوده بیدختی

زندگی میکند در تهران, تهران ایران · متولد اسفند 19, 1368
193685
شهریور 3, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
شهریور 3, 1395 10:17 ق.ظ
مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management

http://icema.ir/
193657
مرداد 19, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
مرداد 19, 1395 3:03 ق.ظ
بنویس چیزی...برگزاری تور آموزشی پرینس ۲ Prince2

http://modiriatsakht.com/?page_id=5665
193338
اردیبهشت 21, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
اردیبهشت 21, 1395 8:36 ب.ظ
http://treatmentprocesses.blogfa.com/
193677
مرداد 24, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
مرداد 24, 1395 4:30 ق.ظ
کتاب های تخصصی مدل سازی اطلاعات ساختمان
http://icema.ir/post/797
193614
تیر 30, 1395
193511
خرداد 16, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
خرداد 16, 1395 10:11 ق.ظ
انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران
193339
اردیبهشت 21, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
اردیبهشت 21, 1395 8:36 ب.ظ
بنویس چیزی...
193336
اردیبهشت 21, 1395
امیرحسین ستوده بیدختی
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
اردیبهشت 21, 1395 8:36 ب.ظ
نمایش بیشتر