نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
1024_768_341015741
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**

**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**

زندگی میکند در مشهد, خراسان رضوی ایران · متولد آبان 11, 1391
179718
تیر 9, 1394
165477
اسفند 7, 1393
165475
اسفند 7, 1393
162008
بهمن 9, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
بهمن 9, 1393 10:50 ب.ظ
بوسه های مجازی
.
هوس های سرد
.
آغوش های خیالی
.
احساسات از جنس دکمه های کیبرد
.
نسل من نسلی است احساساتش را پشت همین کابل سیم ها قربانی میکند ""
161999
بهمن 9, 1393
167749
اسفند 27, 1393
165476
اسفند 7, 1393
162011
بهمن 9, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 9, 1393 11:05 ب.ظ
162000
بهمن 9, 1393
161998
بهمن 9, 1393
نمایش بیشتر