نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
1024_768_341015741
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**

**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**

زندگی میکند در مشهد, خراسان رضوی ایران · متولد آبان 11, 1391
179718
تیر 9, 1394
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
تیر 9, 1394 10:21 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
165477
اسفند 7, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
اسفند 7, 1393 9:22 ب.ظ
165475
اسفند 7, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
اسفند 7, 1393 9:22 ب.ظ
162008
بهمن 10, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
بهمن 10, 1393 1:20 ق.ظ
بوسه های مجازی
.
هوس های سرد
.
آغوش های خیالی
.
احساسات از جنس دکمه های کیبرد
.
نسل من نسلی است احساساتش را پشت همین کابل سیم ها قربانی میکند ""
161999
بهمن 10, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
بهمن 10, 1393 1:03 ق.ظ
167749
اسفند 27, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
اسفند 27, 1393 8:59 ب.ظ
165476
اسفند 7, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
اسفند 7, 1393 9:22 ب.ظ
162011
بهمن 10, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 10, 1393 1:35 ق.ظ
162000
بهمن 10, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
بهمن 10, 1393 1:03 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
161998
بهمن 10, 1393
**Ñ3GIÑ** **Ñ3GIÑ**
اکنون دوست هست با
بهمن 10, 1393 1:03 ق.ظ
نمایش بیشتر