نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
16864_788[1]
saboor73

saboor73

زندگی میکند در بیرجند, خراسان جنوبی ایران · متولد اردیبهشت 27, 1373
حرف دل
بچه ها شهر اگر سقوط کرد، دوباره آن را پس میگیریم

مواظب باشید:

ایمان مان سقوط نکند.
((محمد جهان آرا))
191189
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:49 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
  • آذر 4, 1394
  • ·
  • پسندیدم
191187
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:48 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  , , , و  این پست را پسندیده اید.
191185
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:47 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  , و  این پست را پسندیده اید.
191183
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:46 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  و  این پست را پسندیده اید.
191181
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:46 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  و  این پست را پسندیده اید.
191188
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:48 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  , , , , و  این پست را پسندیده اید.
191186
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:48 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
Azin Nikzad
ای بااااااابااااااا اینکه چیزی نیست در مقابل هواپیمایی ایران ی نماهم از داخل هواپیماهای ایرانی نشون بده تمام اتوماتیک ، مجهز ب همه چی فقط سنسور سقوطش عالی کار میکنه
  • آذر 11, 1394
  • ·
  • پسندیدم
191184
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:47 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  , , , , , و  این پست را پسندیده اید.
Azin Nikzad
  • آذر 4, 1394
  • ·
  • پسندیدم
191182
آذر 3, 1394
saboor73
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آذر 3, 1394 9:46 ب.ظ
داخل هواپیمای اختصاصی پوتین
  , و  این پست را پسندیده اید.
191063
آبان 28, 1394
saboor73
اکنون دوست هست با
آبان 28, 1394 11:42 ب.ظ
نمایش بیشتر