نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

e40b1bc75adffe1b62dffe6b14945798-425

تیر 22, 1394 از
e40b1bc75adffe1b62dffe6b14945798-425
اضافه شده:
تیر 22, 1394
سایز فایل:
24.59 kb
کیفیت:
425×425
بازدید ها:
1
هر آنچه را كه از دل بگذرانیم،
دیر یا زود همان در زندگیمان رخ خواهد داد.

پس، به دل بیآموزیم كه
فقط نیكى ها را از خ...