نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
WelcomeTopSliderBg_1
Ra Ha

Ra Ha

زندگی میکند در tehran, تهران ایران · متولد فروردین 5, 1373
حرف دل
عامل کلیدی تمام موفقیتها "عمل کردن" است ...
194557
مرداد 9, 1396
✿  هنرمند مارتین ✿
مرداد 9, 1396 10:32 ب.ظ
  و  این پست را پسندیده اید.
193526
خرداد 17, 1395
Ra Ha
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 8:54 ب.ظ
193524
خرداد 17, 1395
Ra Ha
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 8:54 ب.ظ
190943
آبان 25, 1394
Ra Ha
اکنون دوست هست با
آبان 25, 1394 11:24 ق.ظ
190777
آبان 18, 1394
Ra Ha
اکنون دوست هست با
آبان 18, 1394 2:38 ب.ظ
193527
خرداد 17, 1395
Ra Ha
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 8:54 ب.ظ
193525
خرداد 17, 1395
Ra Ha
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 8:54 ب.ظ
191012
آبان 27, 1394
Ra Ha
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 27, 1394 10:43 ق.ظ
عاشق شدن و عاشق بودن در زندگی زناشویی یکی از خواسته های
هر دختر و پسری است که . . . . .
190780
آبان 18, 1394
Ra Ha
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 18, 1394 2:45 ب.ظ
مرﺍ "زن " ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ... !!
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﺍست ... !!
ﺩﻧﯿﺎﯼ زنانه ی من، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ ... !!
ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ... !!
من ﻧﻪ ضعیفم ﻭ ﻧﻪ ﻧ...
189802
مهر 23, 1394
Ra Ha
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 23, 1394 5:56 ب.ظ
عـــــــــــاشقانه هایم ...
تـــــمامی ندارد! ...
وقتی ...
تـــــــــــــــو ...
بـــــهــــترین ...
اتــــفـاق ... زندگــــــی ام ... هــستـــی ...
نمایش بیشتر