نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
WelcomeTopSliderBg_1
Ra Ha

Ra Ha

زندگی میکند در tehran, تهران ایران · متولد فروردین 5, 1373
حرف دل
عامل کلیدی تمام موفقیتها "عمل کردن" است ...
193526
خرداد 17, 1395
193524
خرداد 17, 1395
190943
آبان 25, 1394
190777
آبان 18, 1394
193527
خرداد 17, 1395
Ra Ha
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 8:54 ب.ظ
193525
خرداد 17, 1395
Ra Ha
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 8:54 ب.ظ
191012
آبان 27, 1394
Ra Ha
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 27, 1394 10:43 ق.ظ
عاشق شدن و عاشق بودن در زندگی زناشویی یکی از خواسته های
هر دختر و پسری است که . . . . .
190780
آبان 18, 1394
Ra Ha
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آبان 18, 1394 2:45 ب.ظ
مرﺍ "زن " ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ... !!
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﺍست ... !!
ﺩﻧﯿﺎﯼ زنانه ی من، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ ... !!
ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ... !!
من ﻧﻪ ضعیفم ﻭ ﻧﻪ ﻧ...
189802
مهر 23, 1394
Ra Ha
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مهر 23, 1394 5:56 ب.ظ
عـــــــــــاشقانه هایم ...
تـــــمامی ندارد! ...
وقتی ...
تـــــــــــــــو ...
بـــــهــــترین ...
اتــــفـاق ... زندگــــــی ام ... هــستـــی ...
نمایش بیشتر