نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
رضا کیانی

رضا کیانی

زندگی میکند در تهران, تهران ایران · متولد مرداد 5, 1376
190189
آبان 3, 1394
رضا کیانی
آبان 3, 1394 11:26 ق.ظ
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کلمه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ : "ببخشیــد"
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
" ﺟﺒـــﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ "
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐ...
184414
مرداد 26, 1394
رضا کیانی
اکنون دوست هست با
مرداد 26, 1394 11:12 ب.ظ
184277
مرداد 26, 1394
رضا کیانی
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
مرداد 26, 1394 2:54 ق.ظ
184710
مرداد 30, 1394
رضا کیانی
اکنون دوست هست با
مرداد 30, 1394 10:57 ب.ظ
184278
مرداد 26, 1394
رضا کیانی
ازدواج کرده
مرداد 26, 1394 2:54 ق.ظ
نمایش بیشتر