نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
10950663_600466966752885_4094738421669319018_n
reza sayyadi

reza sayyadi »بلاگ ها

زندگی میکند در شهسوار, ایران · متولد شهریور 15, 1300
reza sayyadi

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ماما مریدان روی سوی قبله چون آریم چونروی سوی خانه خمار دارد پیر مادر خرابات طریقت ما به هم منزل شویمکاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدی...
  و  این پست را پسندیده اید.
reza sayyadi

صلاح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجادلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسکجاست دیر مغان و شراب ناب کجاچه نسبت است به رندی صلاح و تقوا راسماع وعظ کجا نغمه رباب کجاز روی دوست دل دشمنان چه...
reza sayyadi

غزل شماره ۳۳۴گر دست رسد در سر زلفین تو بازمچون گوی چه سرها که به چوگان تو بازمزلف تو مرا عمر دراز است ولی نیستدر دست سر مویی از آن عمر درازمپروانه راحت بده ای شمع که امشباز آتش دل پیش تو چون شمع گدازم...