نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
paper146252471933
شاه ولی عسکری

شاه ولی عسکری

زندگی میکند در کابل افغانستان, Afghanistan · متولد فروردین 1, 1370
حرف دل
دوستت دارم
192988
فروردین 2, 1395
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
فروردین 2, 1395 7:32 ب.ظ
192284
بهمن 8, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
بهمن 8, 1394 7:00 ب.ظ
191391
آذر 13, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آذر 13, 1394 9:11 ب.ظ
190777
آبان 18, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آبان 18, 1394 2:38 ب.ظ
190737
آبان 17, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آبان 17, 1394 7:42 ب.ظ
192679
اسفند 9, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
اسفند 9, 1394 10:12 ب.ظ
191493
آذر 17, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آذر 17, 1394 6:43 ب.ظ
190882
آبان 22, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آبان 22, 1394 11:09 ب.ظ
190776
آبان 18, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آبان 18, 1394 2:37 ب.ظ
190714
آبان 17, 1394
شاه ولی عسکری
اکنون دوست هست با
آبان 17, 1394 1:58 ق.ظ
نمایش بیشتر