نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
love_prison-1280x102411
mohammad ali shahvarani

mohammad ali shahvarani

زندگی میکند در  سمنان ایران · متولد شهریور 19, 1362
165029
اسفند 2, 1393
mohammad ali shahvarani
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
اسفند 2, 1393 10:40 ب.ظ
گاهی پای کسی میمانی ....

که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش .......

فقط حسش کرده ای .... تجمسمش کرده ای ...

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش ...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی...
Azin Nikzad
Brawooooooo
Like ...
 • اسفند 5, 1394
 • ·
 • پسندیدم
165008
اسفند 2, 1393
mohammad ali shahvarani
اسفند 2, 1393 7:59 ب.ظ
این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !

تــــــــو بنویس ...

از دلتنگی هایتــــــ، از دردهایتــــــ ، از حــــرف هایت ...


از هرچه دلتـــــ می گوید !

بنویس برایـــــــــم...
Azin Nikzad
کبریت بکش تا ستاره‌ای به شب اضافه کنیم

و خیره شو به مردمان تنهایی که در آسمان سیگار می‌ کشند

.

.

.

این بار سیگار را بکش، از طرفی که می سوزد ؛ تا بدانی چه میکشم
 • اسفند 2, 1393
 • ·
 • پسندیدم
mohammad ali shahvarani
من عاشقانه هایم را

روی همین دیوار مجازی می نویسم !

از لج تـو . . .


از لج خـودم . . .

که حاضر نبودیم یک بار

این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !
 • اسفند 2, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
به لطف عشق ، روز و شب اسیرم

دل از دلــــــدار هرگز پــــــس نگیرم

بدامـــــــش اوفــــتادم ناخــــــودآگاه

کــــــمان بشکسته و، بشـکسته تیرم
 • اسفند 2, 1393
 • ·
 • پسندیدم
164486
بهمن 29, 1393
Azin Nikzad
بهمن 29, 1393 3:31 ب.ظ
mohammad ali shahvarani
 • بهمن 30, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
 • بهمن 30, 1393
 • ·
 • پسندیدم
164185
بهمن 26, 1393
mohammad ali shahvarani
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 26, 1393 4:02 ب.ظ
164171
بهمن 26, 1393
mohammad ali shahvarani
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 26, 1393 11:09 ق.ظ
165027
اسفند 2, 1393
mohammad ali shahvarani
اسفند 2, 1393 10:32 ب.ظ
حکایت عجیبیست

رفتار ما آدم ها را خدا می بیند و فاش نمی کند.

مردم نمی بینند و فریاد می زنند….. !!!
165007
اسفند 2, 1393
mohammad ali shahvarani
اسفند 2, 1393 7:58 ب.ظ
گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...
گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...
گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...

گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد ب...
164477
بهمن 29, 1393
mohammad ali shahvarani
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 29, 1393 1:17 ب.ظ
164184
بهمن 26, 1393
mohammad ali shahvarani
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بهمن 26, 1393 4:02 ب.ظ
نمایش بیشتر