نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
شیما شریفی

شیما شریفی

زندگی میکند در گناباد, ایران · متولد اردیبهشت 24, 1378
148785
آبان 30, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
آبان 30, 1393 1:05 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
81701
خرداد 13, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 13, 1393 2:37 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
81334
خرداد 12, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 12, 1393 8:11 ب.ظ
80346
خرداد 10, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 10, 1393 8:54 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
80012
خرداد 8, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 8, 1393 10:43 ب.ظ
82888
خرداد 14, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 14, 1393 6:15 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
81340
خرداد 12, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 12, 1393 8:19 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
81005
خرداد 12, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 12, 1393 1:00 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
80274
خرداد 10, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 10, 1393 2:51 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
80009
خرداد 8, 1393
شیما شریفی
اکنون دوست هست با
خرداد 8, 1393 10:39 ب.ظ
نمایش بیشتر