نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
8
سوزانه ...

سوزانه ...

زندگی میکند در karaj, البرز ایران · متولد اسفند 8, 1372
حرف دل
khodaya an ke dar tanhatarin tanhaiyam tanhaye tanhayam gozasht


to dar an tanhatarin tanhaiash tanhaye tanhayash nazar
190804
آبان 19, 1394
سوزانه ...
اکنون دوست هست با
آبان 19, 1394 5:25 ب.ظ
175694
خرداد 1, 1394
سوزانه ...
اکنون دوست هست با
خرداد 1, 1394 10:48 ق.ظ
   این پست را می‌پسندند.
162966
بهمن 15, 1393
سوزانه ...
بهمن 15, 1393 10:21 ب.ظ
گوشیم زنگ خورد اومدم ببینم کیه دیدم هیچی نیومده . . . . . . . . . یهو دیدم رو گوشیم نوشته الکی مصلن من زنگ خوردم :| من دیگه حرفی ندارم ����������
162333
بهمن 11, 1393
سوزانه ...
اکنون دوست هست با
بهمن 11, 1393 10:12 ب.ظ
   این پست را می‌پسندند.
160325
دی 30, 1393
سوزانه ...
دی 30, 1393 11:30 ب.ظ
در ساحل ماسه ای با خدا قدم میزدم به پشت سرم نگاه کردم جاهایی که از خوشی ها حرف زده بودیم دو ردپا بود و جاهایی که از سختی ها حرف زده بودیم جای یک ردپا بود به خدا گفتم در سختی ها کنارم نبودی؟ گفت آن ر...
187541
شهریور 30, 1394
سوزانه ...
اکنون دوست هست با
شهریور 30, 1394 11:38 ب.ظ
164808
بهمن 30, 1393
javid sh
بهمن 30, 1393 11:05 ب.ظ
بعععله اینجوریاس
سوزانه ...
mercccccccccccc dadash joonaaaaaaaaaaaaaam
 • اسفند 1, 1393
 • ·
 • پسندیدم
162684
بهمن 13, 1393
javid sh
بهمن 13, 1393 10:42 ب.ظ
سوزانه ...
fadaye dadasham
 • بهمن 13, 1393
 • ·
 • پسندیدم
سوزانه ...
fadaye dadasham
 • بهمن 13, 1393
 • ·
 • پسندیدم
javid sh
خدانکنه خانومممممممممم
 • بهمن 13, 1393
 • ·
 • پسندیدم
160465
بهمن 1, 1393
Azin Nikzad
بهمن 1, 1393 6:11 ب.ظ
سوزانه ...
merc azizam
 • بهمن 11, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Azin Nikzad
قابلتو نداشت عزیز
 • بهمن 11, 1393
 • ·
 • پسندیدم
156050
دی 6, 1393
سوزانه ...
اکنون دوست هست با
دی 6, 1393 11:34 ب.ظ
نمایش بیشتر