نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
علی بالوی پور

علی بالوی پور »بلاگ ها

زندگی میکند در تهران, تهران ایران · متولد شهریور 19, 1370
علی بالوی پور

لایت باکس ها یکی از انواع تابلوهایی هستند که در مکان های مختلف ، در اندازه های مختلف میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و همچنین در ساخت آنها از مواد مختلفی استفاده میشود. لایت باکس های ایستاده یکی از ا...
علی بالوی پور

سخت ترین کاری که امروزه بازاریابان با آن مواجه هستند، جمع آوری و جذب کاربر است. علی رغم رشد سریع اینترنت در سال های اخیر، رقابت بر سر جذب کاربران بسیار جدی ست. بازاریابان بودجه های سنگینی صرف تبلیغات م...