نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

بوق زدی-نادر سلیمانی- شوخی کردم6

322
نادر سلیمانی-برزو ارجمند-با دنبال کردن کانال کاپ تک اول...
نمایش بیشتر نمایش کمتر
1 امتیازات
Embed
   و 3 نفر دیگر این پست را می‌پسندند.
Keyboardchi SHahrⱤouz
Keyboardchi SHahrⱤouz
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
تانیا تانی
چه فیلم چرتی
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
آهــــــــــا ..!

در واقع منظـورتـون کلیپ طنـز بـود دیگــهـ ..؟ فیلـــم ..؟
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
تانیا تانی
به هر حال بخشی از فیلم بوده که به صورت کلیپ در آوردن
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
بازم نخیــــــر م بـــازم اشتبــــاهـ ... ســــریــال درواقــع ..! بی صواط
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
تانیا تانی
فرقی نمی کنه بخشی از سریال باشه ، چون بهر حال سریال هم یه موقع ای فیلم بوده که به صورت سریال در اومده با سواد
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
Keyboardchi SHahrⱤouz
ینــــی داری رو دسـتـــــــ آقــــای مــدیــــری بلنــد میشــی ..؟
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
تانیا تانی
آقای مدیری خر کیه
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم
تانیا تانی
آره بی شخصیتم، ولی گوسفند خودتی، تو مگه مدیری هستی ، پس خیلی خری
 • اسفند 21, 1393
 • ·
 • پسندیدم