نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
PERSP
yasin

yasin

زندگی میکند در بيرجند, خراسان جنوبی ایران ·
180016
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:26 ب.ظ
فَقَط اِنقَدری مَرد باش
که یِک زن
با خیالِ راحَت بِتونه کِنارِت زَن باشه .. !!

میفَهمی نَ ؟!؟
180014
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:25 ب.ظ
دوور بآش ..
نَزدیک نَیا ..
نَزدیکَم اومَدی فَقَ نیگآم کُن ..
دَست نَزَن خَرآب میشَم ..
Azin Nikzad
 • مرداد 6, 1394
 • ·
 • پسندیدم
180012
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:15 ب.ظ
پشت سر بعضیا نباید اب ریخت

باید شاشید

یاسین کبیر
melina ayobi
bekoooob like rooooooooooo
 • مهر 4, 1394
 • ·
 • پسندیدم
180010
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:13 ب.ظ
فِـکـر مـیـکُـنـی خِـیـلـی آسـی ..!؟!
قَـسَـم بـه هَـمـون بَچـه هـآم کـه بِـدون جـَنـگ شَـهـیـد شُـدَن ..
فَـقَـط دَر حَـده یـه سـآعـت لآسـی .. !!
180008
تیر 13, 1394
yasin
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 13, 1394 12:12 ب.ظ
چه جالب جفتمون دنبال پولیمـ
من در میارم تو میخوریشـ
ههـــــــ
من پولو میگم تو فک کردی اونو میگمـ؟!؟
اونو که هر شب در میارم و میخوریشـ
ههـــــــ
من نون و میگمـ
تو چقد مغزت کجهـ
پس حقته هر شب بخوریشـ
پس...
Azin Nikzad
 • تیر 15, 1394
 • ·
 • پسندیدم
180015
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:25 ب.ظ
بَعضیام شُدَن مِثِ سَگ وِل ..

آنتِن میدَن حَتی بَیشتَر اَز ایرانسِل ..
Azin Nikzad
Likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
 • تیر 13, 1394
 • ·
 • پسندیدم
180013
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:22 ب.ظ
پُرسید چرا لآشی شُدی؟
گُفت یِکیو خِیلی دوسِش داشتَم ..
+ خب؟!
یِبار تَنها شُدیم ..
+ خُب؟!
خاست سِکس کُنه مَنَم فَقَط بوسیدَمِش ..
بَعدِش چی؟!
اونَم میگُفت دوسَم داره ..
(سُکوت)
وَلی رَف با یِکی دیگه
بآاونَم م...
180011
تیر 13, 1394
yasin
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 13, 1394 12:14 ب.ظ
من جوکرم


حال نمیکنم با بقیه بر بخورم
Azin Nikzad
Manam Hamintor ..
 • تیر 13, 1394
 • ·
 • پسندیدم
180009
تیر 13, 1394
yasin
تیر 13, 1394 12:12 ب.ظ
عَزیزَم ..!!
حَتی فُشآیی که بِهِم میدی ...
مَنو به طَرزه وَحشیآنه ای
جِــــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـر دآده ... !!!
180007
تیر 13, 1394
yasin
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تیر 13, 1394 11:58 ق.ظ
از یه جایـــی بــه بعد...
مرض چک کـــردن موبـــایلت خـــوب مـــیشه حـــتی یــه وقـــتایــی یــادت مـــی ره گوشـــی داری... دیــگه دلشـــوره نـــداری کــه گـــوشیـــتو جــا بــذاری یــا اس ام اســی بــ...
Azin Nikzad
Likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • مرداد 6, 1394
 • ·
 • پسندیدم
زهرا زرینی
لاییییییییک عالی بودمرسی
 • مرداد 6, 1394
 • ·
 • پسندیدم
نمایش بیشتر